بنیانگذار استارت آپ کتاب پلاس به جمع حامیان همایش ملی فناوری های فرهنگی پیوست

بنیانگذار استارت آپ کتاب پلاس به جمع حامیان همایش ملی فناوری های فرهنگی پیوست

به گزارش روابط عمومی همایش ملی فناوری های فرهنگی، مهدی سعیدی کیا یکی از پیشگامان صنعت انتشارات است که در راستای ارایه خدمات بیشتر نشر استارت آپ کتاب پلاس را راه اندازی کرده است. در واقع کتاب پلاس با هدف ارائه خدمات متنوع به اساتید، دانشجویان و ناشران، به منظور رونق تولید علم در کشور و ترغیب دانشجویان و قشر کتابخوان به استفاده از نسخه‎های اصلی کتاب، شکل گرفته است.

کتاب پلاس با حمایت انجمن ناشران دانشگاهی و با الگوبرداری از ناشران بزرگ دنیا نظیر (Pearson)، (Wiley) و (McGraw-Hill) مبادرت به ارائه خدمات در جهت بهبود فرآیند تولید علم، آموزش و یادگیری برای تشویق ناشران، اساتید، دانشجویان و دیگر مخاطبان صنعت نشر کشور، به استفاده از کتاب‎های اصل بجای جزوه فعالیت میکند.در سامانه کتاب پلاس، اساتید، دانشجویان و ناشران، به عنوان یک حلقه ارتباطی، هر یک به شکلی از خدمات متنوع سامانه بهره‎مند می‎گردند.در این سامانه، استاد بعد از ثبت نام و ثبت کلاس درس خود، یک سامانه آموزش مجازی را در اختیار خواهد داشت و دانشجویان او می‎توانند از محتوای کمک آموزشی  برخوردار باشند.

کتاب پلاس با هدف کمک به دانشجویان در جهت یادگیری مفاهیم درسی و همچنین تشویق دانشجویان به خرید کتاب از طریق پلاس‎های کتاب شکل گرفته است. ناشران در این سامانه می توانند خدماتی را همراه با کتاب های خود، جهت ترغیب بهتر و بیشتر مخاطبان ارائه نمایند.

سعیدی امیدوار است تا با ارایه تجارب خود در این همایش ملی، زمینه ساز توسعه صنعت نشر و خرید کتاب شده و عاملی جهت اشتغالزایی مبتنی بر صنعت فرهنگی باشد.

تاریخ انتشار : 1396-11-25

برای دیدن موقعیت ما در نقشه کلیک کنید